.

PROFESIONÁLNÍ PŘEDSEDA společenství vlastníků v Praze

je služba pro všechny vlastníky jednotek, kteří chtějí žít v domě, kde je vše potřebné zajištěno a zaručeno odpovědným předsedou společenství, který je zkušený profesionál, věnuje se plně výkonu funkce a je v pravidelném kontaktu se všemi vlastníky v domě.

O službě
Kompletně převezmeme výkon funkce předsedy SVJ v Praze
Převzetí odpovědnosti

Profesionální předseda společenství vlastníků převezme starosti a odpovědnost s provozem bytového domu. Je vybaven zkušenostmi ze správy domu, orientuje se v právní problematice fungování SVJ, v cenách a kvalitách služeb.

Zastoupení komunikace

Profesionální předseda společenství zastupuje dům v komunikaci se správní firmou, státními orgány, dodavateli služeb. Pracuje pro vlastníky v mezích vymezených zákonem a stanovami domu.

Svědomitý správce

Profesionální předseda společenství pracuje způsobem řádného hospodáře, nese právní i hmotnou odpovědnost za fungování domu dle právních předpisů. Samozřejmostí je pojištění za škody.

Co nabízí
PROFESIONÁLNÍ PŘEDSEDA AGETAS?
Jsme profesionálové v oboru

Patnáctileté zkušenosti s vedením SVJ. Zkušenosti s výkonem funkce člena výboru, předsedy výboru a profesionálního předsedy společenství.

Nic netajíme

Garantujeme naprostou transparentnost, maximální informovanost vlastníků, poskytování detailních podkladů k hospodaření společenství

Vše bez starostí

Zabezpečení dostupnosti zveřejňování účetních dokladů, výpisů z bankovního účtu, dodavatelských a jiných smluv

Jsme na vaší straně

Garantujeme maximální nezávislost. Profesionální předseda společnosti Agetas, s.r.o. není propojen s žádnou správní firmou. Profesionální předseda stojí na straně vlastníků.

Naše povinnosti

1) Předseda společenství svolává a organizuje shromáždění vlastníků, plní úkoly zadané shromážděním, vede administrativní agendu danou zákonem, komunikuje s vlastníky, zabezpečuje plynulý provoz domu.

2) Veškerá rozhodnutí profesionálního předsedy SVJ se řídí vůlí vlastníků vyjádřené na shromáždění vlastníků.

3) Profesionální předseda SVJ je zvolen na shromáždění vlastníků. Odměna za výkon funkce je stanovena dle velikosti společenství s ohledem na stav a fungování domu.

4) Profesionální předseda společenství vlastníků není správní firma, jeho náplň práce se neshoduje s úkoly správní firmy. Správní firma je pro SVJ jen dodavatelem služeb.

Reference
Reference profesionální předseda svj
Praha
Reference profesionální předseda svj
Praha
Reference profesionální předseda svj
Praha
Reference profesionální předseda svj
Praha
Reference profesionální předseda svj
Praha
Reference profesionální předseda svj
Praha
Reference profesionální předseda svj
Praha
Reference profesionální předseda svj
Praha
Reference profesionální předseda svj Praha
Praha
Reference profesionální předseda svj Praha
Praha
Profesionální předseda přináší do domu klid, naprostou transparentnost v jednání a hospodaření domu.
Zbavte se starostí, pracujeme za vás pro vás.
 

Let praxe ve správe SVJ

Založení společnosti
Ozvěte se nám, jsme připraveni Vám pomoci.
AGETAS s.r.o.

Náměstí Svatopluka Čecha 1358/10
101 00 Praha 10

IČO: 29046220
Tel: +420 723 674 780
email: info@agetas.cz